Πολιτική Απορρήτου

Με βάση τις προδιαγραφές του GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ του Γιώργου Ταχτσίδη

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα hair.gr!

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας (συνοπτικά: οι «υπηρεσίες» μας). Η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντικά για εμάς σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας μας. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επαγγελματική συναλλαγή μεταξύ μας και την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Θα πρέπει να ενημερώνεστε συστηματικά για αυτήν την πολιτική απορρήτου, καθώς αλλαγές στη νομοθεσία ή τις εσωτερικές διατάξεις της εταιρείας μας ενδέχεται να μεταβάλουν το περιεχόμενό της. Μπορείτε να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Email σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή.

1. Ελεγκτής

Ο ελεγκτής κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «GDPR») και άλλων Εθνικών νόμων για την προστασία των δεδομένων είναι:

Ταχτσίδης Γεώργιος
Βλαχάκου 3
562 26, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: +30 2310 704043, +30 6977 635486
e-mail: info@hair.gr
Ιστοσελίδα: hair.gr

2. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τον Ταχτσίδη Γιώργο ως υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της εταιρείας στα τηλέφωνα ή το e-mail της εταιρείας που αναγράφονται παραπάνω.

 3.Σκοπός συλλογής δεδομένων.

Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου και της επαγγελματικής συναλλαγής μεταξύ μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General  Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς που συλλέγονται καθώς και τα δικαιώματα που έχετε.

4.Προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά την μεταξύ μας συναλλαγή είναι:

Όλα τα απαραίτητα για την ορθή φορολογική συναλλαγή, (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνα)

επιπρόσθετα:

  • Ονοματεπώνυμο υπευθύνου,
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email),
  • Κινητό τηλέφωνο,
  • Ιστορικό υποστήριξης,
  • Ιστορικό επαφών

5.Σκοπός επεξεργασίας.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών της, μόνο για λογιστικούς/φορολογικούς λόγους.

6.Προστασία των δεδομένων.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής με τρίτους.

7.Χρόνος τήρησης των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής (της διάρκειας), τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το νομοθετικό κείμενο και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

 

8.Τα δικαιώματά σας.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
  • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας (επικαιροποίηση),
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη» εφόσον δεν αντίκειται στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας)
  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας

Κάθε ένα από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε μέσω αποστολής αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξουσίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hair.gr ή στην διεύθυνση: Βλαχάκου 3, 562 26, Εύοσμος,Θεσσαλονίκη.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.Επικοινωνία για απορίες/θέματα.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία με όποιον τρόπο επιθυμείτε από αυτούς που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος κειμένου.

10.Ιστοσελίδες τρίτων μερών.

Ο ιστότοπος hair.gr παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των χρηστών του ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των δικτυακών αυτών τόπων,. Η ύπαρξη των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του hair.gr, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Ο χρήστης αποφασίζει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

11.Χρήση cookies.

Ένα cookie μπορεί γενικά να οριστεί ως ένα κομμάτι δεδομένων το οποίο αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή ενός πελάτη (δηλ. Υπολογιστής, τηλέφωνο, tablet, κ.λπ.) και το οποίο μπορεί να προσδιορίσει πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο πελάτη. Η ιστοσελίδα hair.gr χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τα cookies αναγνώρισης της συνεδρίας και τα επίμονα cookies. Τα cookies αναγνώρισης μίας συνεδρίας είναι cookies που λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας και δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται μακροπρόθεσμα στον υπολογιστή σας για μια συγκεκριμένη περίοδο. Σκοπός της χρήσης αυτών των cookies (είτε είναι cookies αναγνώρισης είτε μόνιμα cookies) είναι η βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας ούτως ώστε να παρέχουμε μία καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της hair.gr, συμφωνείτε με τη γενική αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, ως εκ τούτου, με τη χρήση των cookies της hair.gr.